مقایسه تکنولوژی چاپ در جت پرینترها

مقایسه تکنولوژی چاپ در جت پرینترها:

در این قسمت تکنولوژی‌های CIJ ، DOD ، TIJ با یکدیگر مقایسه می‌شوند.
• قدرت پرتاب جوهر :

CIJ : حدود ۲۰ الی ۳۰ میلی متر

به علت وجود پمپ ،جوهر بیشترین میزان پرتاب را دارد.
DOD : تا ۳ میلی متر
TIJ : تا ۵ میلی متر

• سرعت چاپ :
CIJ : تا ۱۲۰ متر در دقیقه
DOD : تا ۱۳۰ متر در دقیقه
TIJ : تا ۷۰ متر در دقیقه

• رزولوشن چاپ :
CIJ : ندارد
در این تکنولوژی هد تنها یک نازل دارد،لذا رزولوشن پرینت بسیار پایین است.
DOD : معمولا ۱۸۵ dpi
معمولا هد آن ۱۲۸ نازل دارد.
TIJ : معمولا ۳۰۰ dpi
در این تکنولوژی هد ۱۵۴ نازل دارد که در مقایسه با دیگر تکنولوژی ها دارای بالاترین کیفیت چاپ میباشد.

• زمان خشک شدن جوهر :
CIJ : در کمتر از یک ثانیه
DOD : حدود ۱۵ تا ۲۰ ثانیه ( در این پرینترها، جوهرهای سریع خشک، به مرور زمان هد را خراب می‌کند)
TIJ : در این تکنولوژی ،هنگام استفاده از کارتریج های سریع خشک ، جوهر در کمتر از ۲ ثانیه خشک می‌شود.

• هزینه هر چاپ :
CIJ : هر چاپ معمولی حدود ۳ ریال ( به ازای هر لیتر جوهر، حدود ۱۰ لیتر حلال مصرف می‌شود)
DOD : هر چاپ معمولی حدود ۵ ریال
TIJ : هر چاپ با جوهر معمولی حدود ۳ ریال، با جوهر سریع خشک حدود ۵ ریال است.

• هزینه نگهداری سالیانه :
CIJ : بالا
به علت وجود قطعات مکانیکی و هیدرولیکی هزینه نگهداری بالایی دارد.
DOD : متوسط
TIJ : بدون هزینه
به دلیل اینکه هد پرینتر روی کارتریج آن قرار دارد و با هر بار تعویض کارتریج ،هد نیز تعویض می¬گردد، این دستگاه عملا هزینه نگهداری ندارد.

• تعویض رنگ چاپ :
CIJ : بالاترین زمان تغییر رنگ چاپ (چند ساعت)
DOD : حدود چند دقیقه
TIJ : کمتر از ۱۰ ثانیه
کارتریج مستقل از دستگاه جت پرینتر، شامل هد و جوهر میباشد ، بنابرین زمان تعویض رنگ و نوع جوهر سریعتر است.


error:
개발 지원 대상