بزرگترین کنفرانس مهندسی و شیمی چاپگرهای جوهرافشان

بزرگترین کنفرانس مهندسی و شیمی چاپگرهای جوهرافشان
(Inkjet Conference, The CIJ, Oct 2017 Düsseldorf- Germany)

چهارمین دوره کنفرانس چاپگرهای جوهرافشان با حضور عده زیادی از فعالان این صنعت جهت بحث و بررسی موضوعاتی همچون تجهیزات و هدهای چاپگر، نرم افزار و جوهرهای چاپگر مطرح  در بازارهای کنونی و نوظهور برگزار شد.  این رویداد، بزرگترین گردهمایی فنی چاپگرهای جوهرافشان محسوب می شود و شرکت کنندگان از سراسر دنیا، سازندگان آینده این صنعت محسوب می شوند. برخی از مهم ترین موضوعات مورد بحث عبارت است از:

  • گسترش مرزها با چاپگر جوهرافشان مداوم (CIJ) – نماینده شرکت Kodak
  • تکنولوژی پیشرفته و نوین پیزو در هدهای جوهرافشان صنعت سرامیک – نماینده شرکتKyocera
  • گامی در جهت تولید نسل آینده هدهای چاپگر: پیشرفت در طراحی و معماری نازل ها در هدهای جوهرافشان با استفاده از Silicone MEMS- نماینده شرکت Fujifilm Dimatix
  • تکنولوژی هدهای جوهرافشان حرارتی در چاپ صنعتی – نماینده شرکت HP


error:
개발 지원 대상