دیبا نگاران آوید :جت پرینتر صنعتی حرارتی دیجیتالی ریبونی ،نمایندگی رسمی برند ساوما در ایران ،جت پرینترهای صنعتی ،Savema،جت پرینتر ریبونی حرارتینرم افزار Sayasis

نرم افزار savema

فایل فوق(نرم افزار Sayasis +نرم افزارهای کمکی)به  صورت فشرده در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

با نرم افزار winrarفایل فوق را باز کنید در صورت نیاز به رمز از عبارت زیر استفاده شود

Pass:Dibacoprinter


error: