دیبا نگاران آوید :جت پرینتر صنعتی حرارتی دیجیتالی ریبونی ،نمایندگی رسمی برند ساوما در ایران ،جت پرینترهای صنعتی ،Savema،جت پرینتر ریبونی حرارتیمقایسه دو نوع ریبون

 

تفاوت رول های باز شده ریبون
ریبون سمت راست ساخت کشور چین و بدون نام وارائه شده توسط شرکت X
ریبون سمت چپ برند ITWآمریکا و ارائه شده توسط شرکت دیبانگاران آوید


error: