شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی شکلات تهران

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی شکلات تهران در تاریخ۲۴شهریور الی۲۷ شهریور در محل نمایشگاه های دائمی تهران برگزار می گردد


error: