دعوت نامه هجدهمین نمایشگاه بین المللی آیفود مشهد

 

 

ازهمراهان گرامی دعوت می گردد تا با حضور ارزشمندتان ، رونق بخش این نمایشگاه باشید.

پیشاپیش از حسن توجه و حضور حضرتعالی کمال امتنان و تشکر را دارم.

با تشکر روابط عمومی شرکتerror: