حضور شرکت دیبا در نمایشگاه ifood مشهد

حضور شرکت دیبانگاران آوید نمایندگی ساوما در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات وصنایع غذایی وابسته (IFood)مشهد سالن فردوسی غرفهD2/2
تاریخ برگزاری ۲-۵شهریور

منتظر حضور سبزتان هستیمerror: