دیبا نگاران آوید نماینده انحصاری جت پرینتر ساوما از کشور ترکیه بازدید مدیر عامل ساوما آقای مصطفی ساقبیلی از نمایندگی و مشتریان ایران - دیبا نگاران آوید نماینده انحصاری جت پرینتر ساوما از کشور ترکیه


بازدید مدیر عامل ساوما آقای مصطفی ساقبیلی از نمایندگی و مشتریان ایرانerror: