از محصول خود یک قهرمان بسازید(مقاله)

از محصول خود یک قهرمان بسازید

مشتریان برندها را خرید نمی کنند بلکه انها محصولات را می خرند؛ بسیاری از محصولات شما در فروشگاهی چند قدم آن طرف تر هم وجود دارد؛ بنابراین قانون اول هر بازاری آن است که نشان دهید شما چه چیزی دارید و چرا از محصولات سایرین بهتر است. شما باید نشان دهید که محصولات شما از نظر تنوع، کیفیت و قیمت با فروشگاههای دیگر متفاوت است.

به مشتریان اجازه تعامل با محصول را بدهید

خریداران دوست دارند، محصول را لمس کنند، آن را از نزدیک ببینند، تا تصوری از محصولی که می خواهند بخرند داشته باشند و با اطمینان بیشتری خرید کنند.

آنها را با کارخانه و فرآیند تولید محصول بیشتر آشنا کنید.

یک قدم به عقب تر بروید و مشتری را از فرآیند تولید محصول مطلع سازید، در بسیاری از کشورهای دنیا دیده ام که شرکتها مشتریان را از داخل کارخانه و خط تولید عبور می دهند تا به فروشگاه برسند. البته این روش برای تمام محصولات توصیه نمی شود.

خوب بودن محصول را اثبات کنید

به گفتن جمله ی « این محصول فوق العاده است» اکتفا نکنید! سعی کنید به روش و شیوه ای کیفیت آن را برای مشتری اثبات کنید.

با شرایط بازار منطبق شوید

بنابراین فروشندگان باید خود را با شرایط حاکم بر محیطشان هماهنگ کنند !

به مشتریان وفادار خود خدمات بیشتری بدهید

ارتباط با مشتری هیچ گاه آن را فراموش نکنید. ارتباط با مشتری رمز موفقیت بسیاری از فروشندگان بوده است، و برای شما هم می تواند باشد

تهیه و گرد آوری : پرستو نباتی
مدیریت بازرگانی شرکت دیبانگاران آویدerror: