ارتباط با ما

آدرس:
تهران- خیابان آزادی – خیابان اسکندری شمالی – پلاک ۹۷ – واحد ۲

تلفن: ۰۲۱۶۶۵۷۲۲۷۰
فکس: ۰۲۱۶۶۵۷۲۲۷۱

ارتباط مستفیم با مدیریت: ۰۹۱۲۴۵۴۸۸۳۸(مشیری نیا)

ارتباط مستقیم با فروش: ۰۹۰۲۴۵۳۴۱۰۲(شریفی)

مدیر عامل: h.moshirinia@dibajetprinter.com (مشیری نیا)

آدرس ایمیل روابط عمومی : info@dibajetprinter.com

مدیریت فروش: sale@dibajetprinter.com (شریفی)

مدیریت بازرگانی: p.nabati@dibajetprinter.com (نباتی)

مدیریت فنی: technical@dibajetprinter.com

 


error: